Administrace

Evidence docházky

Docházka skupiny 75. smečka vlčat

 C
í
n
D
a
v
i
d
D
r
á
č
e
k
H
o
n
z
a
H
r
á
b
l
o
K
l
i
k
K
o
m
i
n
í
k
K
u
b
a
L
u
k
á
š
M
a
r
e
k
M
a
t
ě
j
M
a
u
g
l
í
N
i
k
y
N
o
s
í
k
O
n
d
ř
e
j
O
p
i
č
á
k
O
s
k
a
r
V
y
d
r
a
Oddílovka //////////
Po stopách kohouta a slepičky O
Skautské odpoledne O
Běh s medvědem (dobrovolné) OOOOOOO/OO
Oddílovka //////////
Oddílovka O/////O////
Zahajovačka O///OO/
Oddílovka ///////////
Oddílovka O////O/////
Indiánská liga O/O////
Oddílovka /////////////
Výprava za lékem -///OOO/
Oddílovka ////////////
Výprava přes podzimní prázdniny /O////O/
Oddílovka O-Š/////////
Sobotní procházka -O//O/
Oddílovka //O-////////-/
Oddílovka /-////-/////-/
Bláznivka /OOO///
Oddílovka /-///////OO/-/
Oddílovka /ŠO///-/-O///O
Oddílovka O/////O//O
Prosincová O///O/OO//
Tělocvična
Oddílovka O/O////////O
Vánoční výprava ///
Vánoční besídka /A/////
Tělocvična
Oddílovka OOO/O--/OO-/O/
Oddílovka /-//////-/////
Novoroční výprava O-/--/OOO/-/-/
Tělocvična
Oddílovka //////////-/-/
Tělocvična
Oddílovka O-////////-/-/
Výprava O------O-/-/-O
Tělocvična
Oddílovka ///-///-//-/-/
Tělocvična
Oddílovka /-//-O/-----/-/
Lyžařská výprava O//OOOOOOOO-/-/
Lyžařský tábor O/OOOOOOOOO-/-/
Oddílovka ///////---/-///
Únorová výprava //OO--O-O-O-O-O
Oddílovka /-/////-/-/---/
Oddílovka --/-/-//-/---/-/
DerwenCup /--O---/----O-/-/
Oddílovka /////-O////-/-/
Březnová výprava OOO/OOOOO//OOO/O/
Oddílovka /-/////////-/--//
Malý nácvik /-///-OO/-O-/-O-/
Oddílovka /-O//////-/-/-///
Březnové přespání //OOO//OOO/OOO/O/
Oddílovka O-///////-/-/-/-/
Oddílovka /-///////-/-/-/O/
Velký nácvik /-O//-/-/---/-/-/
Oddílovka //O//////-/-/-/O/
ZVaS /OO/OO/OOO/O/OOO/
Oddílovka ///////-/-/-O-///
Dračí Vytí /-///-/-/---/-/O/
Výprava -//O/O-O-/-/-O//
Úklid lesa -/O-O-O--/-//
Oddílovka /-O//////-/---OO/
Oddílovka /////////-/-/-///
Oddílovka O////O/-/-/-/-///
Květnová výprava ///////O/OOO/-O//
Oddílovka /-/////-/---/-/O/
Pochod Praha - Prčice OOOOOOOOOOOOOO/OO
Oddílovka ///////-O//---///
Bronzová sekyra AOŠŠOOOŠ-O-O-AOA
Oddílovka
Oddílovka
Červnová výprava OOOA
Oddílovka
Oddílovka
Závěrečná výprava AOAA
Oddílovka
Letní tábor AAO

Data do systému vkládá manuálně vedoucí ve chvílích osobního volna. Neexistuje žádná lhůta, do kdy má být účast zapsána.

Narazíte-li na špatně zapsaná data nebo jiné nesrovnalosti, upozorněte nás na dochazka@derwen.info.