Administrace

Evidence docházky

Docházka skupiny 15/16-VT

Za účast na akcích dostávají světlušky body do měsíčního bodování. Za každý den akce, kterého se zúčastní, mají nárok na 10 bodů. Naopak pokud se některé akce nezúčastní a z účasti se neomluví, o 10 bodů v bodování přijdou. Akce, které mají za názvem (D) jsou dobrovolné a za jejich neomluvení se body neodečítají (přesto oceníme, pokud na ně v případě neúčasti budou děti omluvené).

 A
n
e
ž
k
a
D
o
m
č
a
E
l
i
š
k
a
J
e
š
t
ě
r
k
a
K
a
m
z
í
k
Schůzka OO/
Zahajovací výprava OOO
Schůzka /////
Schůzka /////
Veřejná výprava OOOOO
Skautský den /O/OO
Schůzka O/O//
Schůzka ///O/
Výprava O/OO-
Schůzka /////
Schůzka /////
Indiánská Liga O/-OO
Schůzka /-///
Podzimky OO-OO
Schůzka /////
Bláznivka /OO/O
pokračování Bláznivky (D) OOOOO
Schůzka ////
Za kulturou O//
Schůzka /////
Schůzka ////
Schůzka /////
Vánoční besídka /O///
Schůzka /////
Novoroční výprava ///
Schůzka //O//
Aquavýprava (D) O//O/
Schůzka
Schůzka
Horská výprava

Data do systému vkládá manuálně vedoucí ve chvílích osobního volna. Neexistuje žádná lhůta, do kdy má být účast zapsána.

Narazíte-li na špatně zapsaná data nebo jiné nesrovnalosti, upozorněte nás na dochazka@derwen.info.