Docházka skupiny 75. skautský oddíl

 B
a
m
b
u
l
k
a
B
a
r
č
a
B
e
b
e
B
l
e
c
h
a
B
o
d
l
á
k
H
l
i
n
í
k
H
o
u
s
e
n
k
a
K
ř
e
č
e
k
L
v
í
č
e
k
M
e
d
ú
s
a
M
o
d
r
a
s
M
y
š
á
k
O
t
a
z
n
í
k
S
m
a
j
l
í
k
Z
m
i
z
í
k
Z
o
m
b
í
k
Ž
v
e
j
k
a
Zahajovací oddílovka//-/////////////
Veřejná výprava/O-----//-------
Běh s medvědem (dobrovolná)/
oddílovka////--////O/-///
oddílovka--/--O///--/O///
Zahajovací výprava--O--O///--/O///
oddílovka////-//-///-////
oddílovka/O///-////-/////
Indiánská liga/-O//-///O-O/O--
oddílovka/O////-/////////
oddílovka////-O//O///-///
oddílovka//////////-/////
Podzimky///O/-//////////
oddílovka/O////////-/////
výprava do Divoké Šárky/-O--//O/---/O-O
oddílovka/////O///////O//
oddílovka////-/////-/////
Bláznivka/OO/-O/O/O-OO/OO
oddílovka///--O///////O//
oddílovka///--///////O///
oddílovka//O/O-OO///-/////
Prosincová//OO/O-/O//-/O//-
Lasergame/-//OOO///---O-//
Vánoční besídkaAAAAOAAAAA
Vánoční výprava/---//O///O-/O//O
oddílovka
Novoroční výprava/-//--OO//---/-/-
novoroční oddílovka/////-////////O//
oddílovka/////-O////-//-/-
Gurmánská//-//--////-////O
oddílovka//-/////O//O/-///
oddílovka/////--////-/O///
Lyžařská výpravaBOSOSOSOSSOOOOOO
Lyžařský táborBOOOSOSOSSOOOOOO
oddílovkaOO
výprava /O/O/-O////O/-//O
oddílovka//OO/-OO//OO/-///
oddílovkaO
derwen cupO
oddílovka
oddílovka
výprava
oddílovka
oddílovka
oddílovka
výprava
oddílovka
oddílovka
dračí vytí
výprava
oddílovka
výprava
oddílovka
oddílovka
výprava
oddílovka
oddílovka
výprava
oddílovka
oddílovka
Závěrečná výprava
oddílovka
táborová brigáda